Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw huisarts of een andere medewerker van de praktijk. Er kunnen er zaken zijn die misschien niet lopen zoals u dat verwacht. Ontevredenheid over de huisarts, de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u altijd bespreken.

Bespreken

Bespreek uw klacht eerst met de huisarts zelf. Veel mensen vinden het lastig om te klagen, maar wij stellen het prijs om het te horen als een patiënt niet tevreden is. Als wij weten wat er mis gaat, kunnen wij ervoor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Zo kan de zorg verbeteren, voor uzelf maar ook voor anderen.

 

In het gesprek legt u uit waar u ontevreden over bent. De huisarts kan dan u uitleggen waarom zij zo handelde. Als zij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hierover te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek.

Klacht indienen bij de praktijk

Als u er met de huisarts niet uit komt, kunt u een klacht indienen. Veel huisartsenpraktijken hebben een klachtenfunctionaris of een bemiddelaar.

Klachtencommissie

Onze praktijk is aangesloten  bij een landelijke klachtencommissie:

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Voor informatie: www.skge.nl.