Spreekuren van de praktijk

Spreekuur huisarts

Op maandag tot en met vrijdag is er spreekuur volgens afspraak van 8.00 tot 10:30 en van 13.00 tot 16.00 uur.

 

Denk van tevoren goed na wat u wilt bespreken met uw huisarts. Wat zijn de klachten? Wat heeft u er al zelf aan gedaan? Waar maakt u zich zorgen om?

 

Voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites, het opvragen van uitslagen e.d. verzoeken wij u (in de ochtend) te bellen. De doktersassistente zal u een aantal vragen stellen om een inschatting te maken wanneer u moet komen en hoeveel tijd er ingepland moet worden op het spreekuur.

 

Wij streven ernaar dat afspraken op korte termijn in te plannen zijn, liefst op dezelfde dag. U kunt ook via uw patiëntenportaal een afspraak maken of een bericht sturen naar uw huisarts.

Mocht u onverhoopt niet op uw afspraak kunnen komen, vragen wij u om dit door te geven aan de assistente. Zo kan uw tijd eventueel voor iemand anders gebruikt worden.

De doktersassistente is opgeleid om goed advies te geven als er niet direct een doktersbezoek nodig is. Zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt ook een afspraak maken bij de doktersassistente voor het assistentenspreekuur.

Assistentenspreekuur

De doktersassistente is uw eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk van 10.30 – 11.00 uur en 11.30 -12.30 uur.

 

Zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en is net als de huisarts gehouden aan het medisch beroepsgeheim.

Bij de doktersassistente kunt u terecht voor verschillende behandelingen, onderzoeken en verrichtingen, maar ook voor het maken van afspraken, voor telefonisch advies, herhaalrecepten, verwijsbrieven en uitslagen.
U kunt haar bellen om een afspraak in te plannen voor:

Bloeddruk meten

Bloedsuiker controle

Hechtingen verwijderen

Injecties (vitamine B12, prikpil, tetanus)

Oren uitspuiten

SOA test (mannen ochtendurine meenemen)

Uitstrijkje bevolkingsonderzoek

Verdenking Blaasontsteking (ochtendurine meenemen)

Wondbehandeling en wondcontrole

Wratten aanstippen met stikstof

Zwachtelen

Zwangerschapstest

Telefonisch spreekuur

Dagelijks heeft de huisarts telefonisch spreekuur van 10.30 uur tot 11.00 uur voor korte vragen en nadere uitleg bij voorbeeld m.b.t. uitslagen.

Soms verwijst de assistente u naar het telefonisch spreekuur zodat u zelf met de dokter kunt overleggen.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling echter beter.

 

Belt u alstublieft voor 11.00 om een huisbezoek aan te vragen. De assistente beoordeelt samen met de huisarts of er een huisbezoek afgelegd wordt. Huisbezoeken doen wij over het algemeen, behalve in geval van spoed, tussen de middag.

Waarneming

Wanneer dokter Kraag afwezig is i.v.m. vakantie of nascholing wordt de praktijk waargenomen door:

 

Dokter R. Niebuur,
Stelle 6C, 3191KE HOOGVLIET
Telefoon 010-4385151

Vakanties 2020

Donderdag 24 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Vrije (feest)dagen 25 december 2020 (1e Kerstdag)

1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)

Vakanties 2021

Week 18: 3 t/m 9 mei 2021

Week 32 t/m 34: 9 t/m 29 augustus 2021

Week 52: 27 december t/m 2 januari 2022

In geval van spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

BIJ spoed

Bel 010 3119595 en kies voor 1

U wordt met spoed te woord gestaan.

Voor eerste hulp

Tijdens praktijkuren kunt u altijd direct terecht voor eerste hulp (snijwonden, verbrandingen, kneuzingen etc.). Als u belt dat u eraan komt, houden wij rekening met uw komst.

 

Bel 010 3119595 en kies voor 1

U wordt met spoed te woord gestaan.

Avond-, nacht-, en weekenddienst

De waarneming buiten kantooruren wordt verzorgd door de huisartsenpost.

Openingstijden:

Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag, zondag en op feestdagen.

Houdt bij het maken van een afspraak uw burgerservicenummer en verzekeringsgegevens bij de hand.