Toestemming gegevensuitwisseling

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).
Op de website www.volgjezorg.nl vindt u heldere informatie over het LSP en kunt u informatiefilmpjes bekijken van VZVZ (De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie).

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan zal hij of zij u om toestemming vragen om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw Burgerservicenummer (BSN) door te geven.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Het LSP zoekt aan de hand van uw Burgerservicenummer welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben gesteld. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.
In het netwerk staat alleen uw BSN vermeld en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

Regionaal

Het LSP is opgedeeld in ongeveer veertig regio’s. Alle huisartsenposten, huisartsen en apotheken, die gebruikmaken van het LSP, zijn ingedeeld in één van deze regio’s en kunnen zich eventueel bij een andere regio aansluiten. Binnen zo’n regio wisselen zorgverleners gegevens met elkaar uit. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten die uit meerdere regio’s komen en kunnen daarom met meerdere regio’s gegevens uitwisselen.

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen?

Huisartsenpraktijk Kraag is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Dan kunt u hiervoor mondeling toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt.

Daarnaast kunt u het formulier uitprinten, invullen en inleveren bij uw zorgverlener.

Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

 

Op deze pagina kunt u de folder met informatie over “medische gegevens beschikbaar via landelijk schakelpunt”  downloaden en uitprinten. Het toestemmingsformulier kunt u invullen en inleveren bij de huisartsenpraktijk.

Download hier de informatiefolder

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Laat het ons weten, wij gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt hierover contact opnemen met uw huisarts Kraag.