Astma/COPD

Astma/COPD

In onze praktijk kunt u terecht voor diagnostiek, behandeling en follow-up van astma en COPD. Voor deze patiënten is het belangrijk om regelmatig gecontroleerd te worden. Uw huisarts kan deze controles bij u uitvoeren. Dit gebeurt protocollair volgens het regionale ketenzorgprogramma.

Astma

Om vast te stellen of u astma heeft, kan u door uw huisarts verwezen worden voor een longfunctietest. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit kan kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten veroorzaken en is vaak het gevolg van een allergie. Ook zonder allergie kan astma optreden. Het kan al op jonge leeftijd voorkomen. Niet iedereen die benauwd is (geweest) of hoest heeft astma. Kenmerkend van astma is dat perioden met en zonder klachten elkaar afwisselen.

COPD (Longemfyseem)

Ook bij COPD kunnen vernauwingen van de luchtwegen benauwdheidsklachten veroorzaken. COPD ontstaat meestal pas na het 40ste jaar bij mensen die gerookt hebben of langdurig met bepaalde stoffen in contact geweest zijn. Bij COPD zijn er eigenlijk geen klachtenvrije perioden. De klachten kunnen door bijvoorbeeld medicijnen wel verbeteren/stabiliseren of door een luchtweginfectie (tijdelijk) toenemen.