Kleine chirurgische ingrepen

Kleine chirurgische ingrepen

Kleine chirurgische ingrepen zijn operaties die uit te voeren zijn onder plaatselijke verdoving. 

Onder deze ingrepen vallen bijvoorbeeld:

Ingroeide teennagel: de teennagel groeit aan de zijkant ter hoogte van de nagelriem in het weefsel. Hierdoor ontstaat pijn en/of een ontstekingsreactie.

Moedervlek (Naevus)

Talgkliercyste (Atheroomcyste): groei van een talgklier onder de huid, vaak ten gevolge van verstopte afvoer. De talgklier kan ontstoken raken.

Vetbult (Lipoom): ophoping van vetcellen waardoor een zwelling ontstaat.

Fibroom, huid uitstulping

Wratten, verschillende vormen.

Volgorde van de procedure

  1. Afspraak maken op het spreekuur ter beoordeling door de huisarts
  2. Diagnose wordt gesteld.
  3. Uitleg procedure en complicaties, beantwoorden van vragen en vervolgens worden de afspraken vastgelegd.
  4. Afspraak maken voor de ingreep zelf.
  5. De ingreep vindt plaats (ontsmetten van het operatiegebied, plaatsen van verdoving, verwijderen van de vlek/knobbel, de wond wordt gehecht en u krijgt advies omtrent het schoonmaken van de wond).
  6. Al het weefsel dat wordt wegsneden, wordt opgestuurd en onderzocht door een pathologisch anatoom. De uitslag is in de regel binnen 14 dagen bekend.
  7. Controleafspraak worden gemaakt bij de arts en de hechtingen worden verwijderd.