Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Als u gekeurd moet worden voor uw rijbewijs (categorie A en B), kan dit ook bij uw eigen huisarts. Voor een rijbewijs voor een vrachtwagen of voor een bus kunt u alleen maar worden gekeurd door een keuringsarts.
Rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de verzekering, dus deze moeten ter plaatse worden afgerekend. De kosten zijn € 75,-. U krijgt een kwitantie van de keuring.

Wat te doen voordat u op de afspraak komt

U haalt een aanvraagformulier bij het gemeentehuis of u vraagt dit online aan. Vul het gedeelte met de eigen verklaring alvast in. Op de keuring zelf moet u zich legitimeren – dus neem uw rijbewijs mee. Neemt ook een actuele lijst mee van uw medicatie en een potje urine.

Wat gebeurt er tijdens de keuring?

Bij de keuring wordt besproken of u behandeld wordt voor ziektes die het rijden kunnen beïnvloeden. De medicatie wordt doorgenomen. Er wordt gekeken of u bewegingsapparaat voldoende functioneert, uw bloeddruk wordt gemeten en uw gezichtsvermogen getest. Tot slot wordt de urine getest op suikerziekte.

Na de keuring

De arts vult het medische gedeelte in, vervolgens moet dit aanvraagformulier opgestuurd worden naar het CBR. In veel gevallen kan de huisarts het formulier digitaal invullen en gelijk opsturen. Het CBR laat u daarna weten of u uw rijbewijs mag verlengen en voor hoe lang.